Ytsje en Gjalt

Ytsje speelt al van haar 6e jaar viool en was lid van het Frysk Jeugdorkest. Met haar klassieke achtergrond speelt ze nu vooral folk in de breedste zin van het woord: van maritiem, Iers, Schots en Friestalig tot oude Hollandse ballades. Bij alles wat ze hoort creëert ze de passende vioolbegeleiding en solo’s en zingt zij, al dan niet samen met Gjalt, haar liederen. Gjalt speelt zo vanaf zijn twintigste jaar lûkpude (trekzak) en heeft gelijk de zang erbij op de noot toegenomen. Zijn repertoire ligt in de maritieme sfeer waar ook zijn dagelijkse beslommeringen liggen. Hiernaast speelt en zingt hij in dezelfde folk stijl als Ytsje  met als enige verschil: hij kan geen noot lezen, maar beiden genieten enorm van het op deze manier musiceren voor het publiek.

 

Ytsje en Gjalt vormen een gelegenheidsduo. Zij zijn onder andere te vinden op You Tube onder de zoekterm Gaeld'r en freonen.

Copyright: Robert Scheltens